SUSE Linux Enterprise Server 12 Bootcamp

This event has only 8 space(s) left. If you continue and register more than 8 people (including yourself ), the whole group will be wait listed. Or, you can reduce the number of people you are registering to 8 to avoid being put on the waiting list.

17. - 21.09.2018
This course will be held in English.


SLE201 / SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration

Kurssi SUSE Linux Enterprise Server 12 Administration (SLE201) on SLES 12 –tuotteen ylläpitäjien peruskurssi. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähän tai ei ollenkaan Linux-käyttökokemusta, ja joita kiinnostaa oppia ymmärtämään ja käyttämään SUSE Linux Enterprise 12 –käyttöjärjestelmän perustoiminnallisuutta.

SLE301 / SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration

Kurssi SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration perustuu SLES 12 –palvelinkäyttöjärjestelmän ja palveluiden toiminnan määrittelemiseen ja ylläpitotehtäviin.

SLES 12 –versiossa on mukana monia uusia teknologisia ratkaisuja ja tuotteita kuten esimerkiksi SystemV initin korvaaja systemd sekä järjestelmän käynnistykseen liittyvät palvelut ja toiminnot GRUB2, UEFI, GPT jne. Kurssilla käsitellään edellä mainittujen komponettien toimintaa ja SLES 12 –käyttöjärjestelmän ja palveluiden tehokasta ja hallittua ylläpitoa.


 

 

Kurssi tavoitteet

Tällä kurssilla perehdytään:

SLE201: 

 • SUSE Linux Enterprise Server 12:n asentamiseen
 • Linuxin komentotulkkiin ja yleisimpiin komentoihin
 • Käyttäjien ja heidän oikeuksiensa hallintaan
 • Prosessien ja jobien hallintaan
 • Sovellusten hallintaan
 • Verkkoasetusten ylläpitoon

SLE301: 

 • Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet SLES 12 –käyttöjärjestelmän ja palveluiden hallintaan. Käsiteltäviä komponentteja ovat mm. systemd, erityiset verkkomääritykset, tietovarastot ja niiden hallinta sekä järjestelmän ylläpitoon olennaisesti liittyvän skriptaamisen ymmärrys.
 • Kurssin sisältö soveltuu SUSE Certified Linux Professional Practicum –testin oppimateriaaliksi.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu ?

SLE201 - Kurssi on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähän tai ei ollenkaan Linux-käyttökokemusta. Kurssi on osa Linux-sertifiontipolkua SUSE Certified Linux Professional 12 tai Linux Professional Institute LPIC-1.

SLE301 - Kurssi on tarkoitettu tuotantojärjestelmien parissa työskenteleville Linux-ylläpitäjille, jotka osaavat suorittaa järjestelmän konfigurointiin liittyviä tehtäviä.

 

Esivaatimukset

SLE201 - Kurssille osallistuminen ei edellytä tietämystä Linux-käyttöjärjestelmän toiminnasta. Kurssimateriaali on englanniksi.

SLE301 - Osallistujalla tulee olla hyvä tietämys Linux-järjestelmien toiminnasta, komentotulkista ja normaaleista ylläpitotoiminnoista. Kurssimateriaali on englanniksi. Kurssin edellytyksenä on kurssin SUSE Linux Enterprise 12 Administration (SLE201) tai vastaavat tiedot ja taidot, kuten:

 • Partitiointi ja tiedostojärjestelmien konfigurointi ja ylläpito
 • Järjestelmän konfigurointi kuten verkkoasetukset ja käyttäjien hallinta
 • Sovellusten asentaminen
 • Kometorivin hallinta

 

Kurssin sisältö (kurssimateriaali englanniksi) - SLE201  

Section 1: What is SUSE Linux Enterprise?

 • Understand the different Flavors of SUSE Linux
 • Understand the SLE Maintenance Model
 • Install SLES12
 • Introduction to the GNOME Desktop
 • Understand YaST
 • Understand the Filesystem Hierarchy Standard
 • Get to Know the Linux File Types

Section 2: Work with the Command Line

 • Understand the Shell Environment
 • Use the Most Important Commands
 • Get Help at the Command Line
 • Work with the VIM Text Editor
 • Use OpenSSH for Command Line Remote Administration

Section 3: System Initialization

 • Understand the SLE12 Boot Process
 • Understand UEFI, Secure Boot, and Trusted Execution
 • Configure the GRUB2 Bootloader
 • Understand systemd

Section 4: Process Management

 • Manage Processes
 • Work with Background Processes
 • Schedule Processes

Section 5: Identity and Security

 • Manage Users and Groups
 • Change File Permissions
 • Use Access Control Lists (ACLs)
 • Delegate Privileges (su)

Section 6: Manage Software

 • Manage RPM Packages
 • Use Dependency Managers
 • Use Software Repositories

 

Kurssin sisältö (kurssimateriaali englanniksi) - SLE301

Section 1: Identity and Security

 • Delegation of Privilege (sudo/polkit)
 • ACLs
 • AppArmor

Section 2: Advanced Network Configuration

 • Bonding
 • VLAN
 • IPv6

Section 3: Manage Storage

 • iSCSI
 • MPIO

Section 4: Monitoring and Troubleshooting

 • Configure System Logging
 • Backup/Recovery, Snapper
 • Establish Server Health
 • Troubleshooting

Section 5: Network Services

 • SSH
 • xinetd
 • NFSv4
 • Apache2
 • Samba 4

Section 6: Shell Scripting

 • Elements of Shell Scripts
 • Control Structures
 • Interactive Scripts

 

Rekisteröityminen kurssille päättyy maanantaina 10.09.2018 klo 12:00. 

 

Osallistujan tiedot
Työnantajan yhteystiedot