OpenStack Administration with SUSE OpenStack Cloud 8


Openstack Administration and Deployment with SUSE Openstack Cloud 8

Kurssilla käsitellään Openstack Cloud -tuotteen arkkitehtuuri ja toiminta ja annetaan kurssilaiselle valmius Openstack Cloud -ympäristön ylläpitotehtäviin SUSE Openstack Cloud -ympäristössä.

 

 


Kurssin sisältö

  • SUSE OpenStack Cloud -tuotteen esittely

  • Ylläpitotyökalut

  • Projektien, käyttäjien ja ryhmien määrittely

  • Käyttöjärjestelmäimaget pilviympäristössä

  • Verkkomääristysten selainpohjainen hallinta

  • Työkuormien toiminta-asetukset

  • Levyjärjestelmien ohjelmallinen hallinta: block storage ja object storage

  • Työkuormien, levyjärjestelmien ja verkkomääritysten automatisointi ja keskitetty hallinta

  • Pilviympäristön kuormituksen seuranta

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu järjestelmäarkkitehdeille tai vastaaville henkilöille, joiden on osattava toteuttaa SUSE Openstack Cloud -pilviympäristön asentaminen ja käyttöönotto.

 

Esivaatimukset

Osallistujalta edellytetään Linux-käyttöjärjestelmän hallitsemista pääkäyttäjätasolla komentoriviltä shell-ympäristössä.

 

Kurssin kesto

2 päivää

 

Englanninkielinen kurssikuvaus