SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration


SLE301 / SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration

Kurssi SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration perustuu SLES 12 –palvelinkäyttöjärjestelmän ja palveluiden toiminnan määrittelemiseen ja ylläpitotehtäviin.

SLES 12 –versiossa on mukana monia uusia teknologisia ratkaisuja ja tuotteita kuten esimerkiksi SystemV initin korvaaja systemd sekä järjestelmän käynnistykseen liittyvät palvelut ja toiminnot GRUB2, UEFI, GPT jne. Kurssilla käsitellään edellä mainittujen komponenttien toimintaa ja SLES 12 –käyttöjärjestelmän ja palveluiden tehokasta ja hallittua ylläpitoa.


 

Kurssien tavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet SLES 12 –käyttöjärjestelmän ja palveluiden hallintaan. Käsiteltäviä komponentteja ovat mm. systemd, erityiset verkkomääritykset, tietovarastot ja niiden hallinta sekä järjestelmän ylläpitoon olennaisesti liittyvän skriptaamisen ymmärrys.
Kurssin sisältö soveltuu SUSE Certified Linux Professional –testin oppimateriaaliksi.

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu tuotantojärjestelmien parissa työskenteleville Linux-ylläpitäjille, jotka osaavat suorittaa järjestelmän konfigurointiin liittyviä tehtäviä.

 

Esivaatimukset

Osallistujalla tulee olla hyvä tietämys Linux-järjestelmien toiminnasta, komentotulkista ja normaaleista ylläpitotoiminnoista. Kurssimateriaali on englanniksi. Kurssin edellytyksenä on kurssin SUSE Linux Enterprise 12 Administration (SLE201) tai vastaavat tiedot ja taidot, kuten:

  • Partitiointi ja tiedostojärjestelmien konfigurointi ja ylläpito
  • Järjestelmän konfigurointi kuten verkkoasetukset ja käyttäjien hallinta
  • Sovellusten asentaminen
  • Komentorivin hallinta

 

Kurssin kesto

3 päivää

 

Englanninkielinen kurssikuvaus SUSE Linux Enterprise Server 12 Advanced Administration (SLE301)