PlateSpin Migrate 12 Administration


Kurssilla perehdytään fyysisten ja virtualisoitujen palvelinkäyttöjärjestelmien (workload) siirtämiseen toiselle fyysiselle laitteelle tai virtualisoidulle alustalle PlateSpin Migrate -tuotteen avulla. Lisäksi selvitetään migraatioprojektin ennakkosuunnitelun ja kohdelaitteiden kapasiteettilaskelmien vaiheet PlateSpin Recon -tuotteen avulla.


Kurssin sisältö

  • PlateSpin Migraten toiminta
  • PlateSpin Migraten asennus ja käyttöönotto
  • Perinteinen PlateSpin Migrate Client ja selainsovellus
  • Komentorivityökalu
  • Source- ja target-palvelimet
  • Migraatiotehtävien konfigurointi ja suorittaminen
  • Workload Imagen hyödyntäminen
  • Windows- ja Linux-laiteajurien hallinta
  • Projektien esisuunnittelu ja esitietojen kerääminen PlateSpin Recon -tuotteella

 

Kenelle kurssi on tarkoitettu

Kurssi on tarkoitettu Data Center -ympäristön palvelintyökuormien hallinnasta vastaaville henkilöille, jotka toimivat oman tietojärjestelmmän ylläpitäjinä, palveluntarjoajan työntekijöinä tai konsultteina. Kurssi sopii myös myynnin teknisenä tukena toimiville henkilöille.

 

Kurssin kesto

2 päivää.

 

Englanninkielinen kurssikuvaus